งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ปี2566 


รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 


รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565