รายงานประจำปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


รายงานประจำปี 2565 


จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565-FILE3 


จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565-FILE2 


จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 


จัดซื้อจัดจ้างปี 2564-FILE12