งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 7-16 ปี 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565