งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


รายงานงบทดลองประจำปี ปี2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564