ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

สรุป สขร ประจำเดือนเมษายน 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63515

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนกันยายน 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63337

  ผู้ชม: 2 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนสิงหาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62138

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61086

  ผู้ชม: 12 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครจ้างเหมาบริการ.. (371)  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (277) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (263) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (263) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (212) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (206) ประกาศผลสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ.. (179) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (173) การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน.. (166) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (156) เอกสารการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ.. (95) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน).. (73) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .. (27) ราคาปลา.. (21) หน้าที่รับผิดชอบ.. (16) เทสสสส.. (12) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (6) แนะนำหน่วยงาน.. (6) ขั้นตอนการขอรับบริการ.. (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (5)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000