ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

สรุป สขร ประจำเดือนเมษายน 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63515

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนกันยายน 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63337

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนสิงหาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62138

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


สรุป สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61086

  ผู้ชม: 50 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000