ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์


มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

     ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000    ifsurin@gmail.com   044-511335   044-518866