ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย ..

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref36143

  ผู้ชม: 76 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กิจกรรมรับเสด็จฯ.. (1,049)  ปล่อยปลาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล .. (618) ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 60 พรรษา ศาสราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี .. (614) สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (549) ปล่อยปลา ในงาน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี 2560 .. (496) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ร่วมสำนับสนุนพันธุ์ปลาในโครงการ "สภากาแฟ" ปีงบประมาณ 2561 .. (495) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เข้าตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกร โครงการ Food safety.. (490) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (488) ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกร .. (478) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 .. (466)