การออกหนังสือให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า(สป.13)

การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก [2018-08-23 ] การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก [2018-08-23 ] การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ) [2018-08-23 ] การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ) [2018-08-23 ] การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) [2018-08-23 ] การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) [2018-08-23 ] การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) [2018-08-23 ] การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) [2018-08-23 ] การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล) [2018-08-23 ] การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน) [2018-08-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การออกหนังสือให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า(สป.13) 

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |  อ่าน: 389 ครั้ง