ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่ [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรน่า 2019  [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองผู้ประกอบการด้านการประมงส่งสินค้าในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประสานงานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [2020-04-15 ] ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่  [2020-04-15 ] เตรียมแผนการดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [2020-04-15 ] ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทเพาะเลี้ยงหอยทะเล [2020-04-03 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-04-03 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-04-03 ] ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง [2020-04-03 ] การตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานฯ [2020-04-03 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563 [2020-04-03 ] โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ (รายเก่า ปี 2562) [2020-04-03 ] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ) จังหวัดกระบี่ [2020-03-19 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2020-03-19 ] สำรวจข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ  [2020-03-19 ] โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่  [2020-03-19 ] พบเต่าทะเลเกยตื้น  [2020-03-19 ] โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-03-19 ] เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ [2020-03-19 ] ติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-03-19 ]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 630 ครั้ง