ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 468 ครั้ง

 

สถิติด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

      ผลผลิตประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 หดตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ลดลง ส่งผลให้การเพาะเลี้ยงประมงน้ำจืดลดลงอย่างมาก

 

รายงานสถิติด้านการประมง

                 1. รายงานปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์

                 2. รายงานผลการประเมินผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์