จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

แหล่งปลาหน้าวัด/แหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

          การบริหารจัดการประเด็นรวบรวมแหล่งปลาหน้าวัด/แหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด ประจำปี 2558 หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการแหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด ภายในจังหวัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งปลาหน้าวัดทุกแห่งที่มีกิจกรรมอยู่ในปีปัจจุบัน (2558)

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด