ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน

ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2020-01-27  |  อ่าน: 2,221 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055444223 โทรสาร 0882781367

อีเมลล์ fpo.uttaradit@gmail.com

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

รัฐบาลได้เข้าถึงปัญหาของการประกอบอาชีพด้านการประมง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ผลผลิตจากแหล่งน้ำ จึงจัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ประมงจังหวัดคนแรก คือ นายเผือด บุญทอง