ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน

โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2021-03-24 ] โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2021-03-24 ] การพัฒนาบุคลากร [2020-06-05 ]  สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา [2020-03-15 ] สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ [2020-03-15 ] สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก [2020-03-15 ] สำนักงานประมงอำเภอตรอน [2020-03-15 ] สำนักงานประมงอำเภอพิชัย [2020-03-15 ] ข้อมูลด้านการประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2020-02-28 ] นโยบายอธิบดีกรมประมง 2563 [2020-02-28 ] สถานการณ์ด้านการประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2020-01-27 ] ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน [2017-06-04 ] ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-01-04 ] ผู้บริหารระดับสูงกรมประมง [2017-01-02 ] ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2016-12-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |  อ่าน: 1,940 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055444223 โทรสาร 0882781367

อีเมลล์ fpo.uttaradit@gmail.com

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

รัฐบาลได้เข้าถึงปัญหาของการประกอบอาชีพด้านการประมง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ผลผลิตจากแหล่งน้ำ จึงจัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ประมงจังหวัดคนแรก คือ นายเผือด บุญทอง