ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4

  • [2022-11-28] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-26] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2ุ6 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-24] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-23] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-22] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-21] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-18] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-16] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-15] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-11-12] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

    ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง