รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ

รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ 

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |  อ่าน: 6,159 ครั้ง

 

                                                                                                                                                                        UPDATE: 26 JUNE 2020

No.

Farm registration number

Name

Name Farm

Farm address

Farm address

 
 
 

1

8102020790

นายสุทัศ  คชาผล

ยิ่งยงแฮชเชอรรี่

เมือง

กระบี่

 

2

2402012479

นายสมประสงค์  เนตรทิพย์

ลูกกุ้งเศรษฐีฟาร์ม

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

 

3

2402724202

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศพช.ฉช

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

 

4

2402247200

บริษัท กุ้งสยาม (2008) จำกัด

บริษัท กุ้งสยาม (2008) จำกัด

เมือง

ฉะเชิงเทรา

 

5

2402011425

นางจันจิรา เกิดแก้ว

จันจิราฟาร์ม

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

 

6

9202205119

นางสาวพิชญาวี  เหลือถนอม

ฟาร์มโชคดี

กันตัง

ตรัง

 

7

7702013025

นายสุทิน  ไทยพริ้ง

สุเทพฟาร์ม 2

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

 

8

7702013026

นายณัฐพงษ์  ช่อศรีคำ

สุเทพฟาร์ม 1

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

 

9

8202006002

นายบรรจบ  ชูประดิษฐ์

ทรัพย์เจริญฟาร์ม

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

 

10

8202000440

นางสาวเรณู  ใมหมาด

พีซีซี ฟาร์ม

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

 

11

8202006027

นายจรุง  จุลจงกล

K.J แฮชเชอรี่

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

 

12

8302112114

นายยุทธพงษ์ ศรีทอง

ราไวย์ฟาร์ม

เมือง

ภูเก็ต

 

13

8302783202

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

ถลาง

ภูเก็ต

 

14

8302000093

นายธีระยุทธ  ถนอมเกียรติ

ธีระยุทธไบโอฟาร์ม

เมือง

ภูเก็ต

 

15

8302112019

นายณัฐพล  เพ็ชรนิล

ทรายแก้วแฮชเชอรี่

ถลาง

ภูเก็ต

 

16

8302112096

นายยุทธพงษ์  ศรีทอง

INSHRIMP

เมือง

ภูเก็ต

 

17

8302112138

นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี

Giant Farm 3

ถลาง

ภูเก็ต

 

18

8302111374

นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ

เชนแฮทเชอรรี่

เมือง

ภูเก็ต

 

19

8302111427

นายถิรเดช  จินดาพล

ธนกรฟาร์ม

ถลาง

ภูเก็ต

 

20

8302112047

นายปรีดา  โกลิยานนท์

ปรีดา แฮชเชอรี่

ถลาง

ภูเก็ต

 

21

8302006111

นายยุทธเวทย์  ยืนยงเลิศสวัสดิ์

ยุทธเวทย์ฟาร์ม

ถลาง

ภูเก็ต

 

22

8302112139

นายวิศลย์  เอ่งฉ้วน

คิวจีแฮชเชอรี่ (ภูเก็ต)

ถลาง

ภูเก็ต

 

23

8302112148

นายกะไม บุญก๋า

เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 1

ถลาง

ภูเก็ต

 

24

8302112145

นายสมศักดิ์  แดงเอียด

บิ๊กฟาร์ม

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

 

25

8302112091

บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

พี พี เค แฮชเชอรี่ 2

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

 

26

8302112046

นางสาวกัญญ์ปภัส  สิรวิชญ์ชัยกร

ชลลดา ฟาร์ม 2

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

 

27

2002008302

นางสาวนฤมล  คิดหาทอง

นฤมลฟาร์ม 3

ศรีราชา

ชลบุรี

 

28

2002001815

นางนฤมล  คิดหาทอง

นฤมล 1

ศรีราชา

ชลบุรี

 

29

9002031245

บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด

บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด ฟาร์ม S

สทิงพระ

สงขลา

 

30

9002026246

นายธณาพงศ์  แซ่อึ่ง

NK GROUP

สทิงพระ

สงขลา

 

31

9002002641

นายฉัตรชัย  วิริยพงษ์สุกิจ

บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด

สทิงพระ

สงขลา

 

32

9002026179

นางสิริชานาฎ  อุทัยรัตน์

กุ้งอินเตอร์ฟาร์ม

สทิงพระ

สงขลา

 

33

9002031264

นางสาวอรทัย  โชคเจริญยิ่งยง

QQ Bio Farm 2

สทิงพระ

สงขลา

 

34

9002002016

นายสมคิด  แซ่ซิม

ยูเนี่ยนฟาร์ม

สทิงพระ

สงขลา

 

35

9002031286

นายอานุภาพ  เหลืองชนะ

สิมิลันแฮทเชอรี่

สทิงพระ

สงขลา

 

36

9002002760

นายจตุรงค์  อุบลสุวรรณ

ทรัพย์นิรันดร์ฟาร์ม

สทิงพระ

สงขลา

 

37

9002031292

นางสาวจารุณี  สุขแสง

แลปกุลาฟาร์ม

สทิงพระ

สงขลา

 

38

8002080058

นางอุทัยวรรณ  ณรงค์

ณรงค์ฟาร์ม

สิชล

นครศรีธรรมราช

 

39

8002085090

นายวิชาญ  โล่ห์ทอง

พันเลิศฟาร์ม

สิชล

นครศรีธรรมราช

 

40

8002085106

นางอุทัยวรรณ  ณรงค์

นางอุทัยวรรณ  ณรงค์

สิชล

นครศรีธรรมราช

 

41

9102031681

นายวิทยา  ไชยมล

บีดีฟาร์ม

เมือง

สตูล

 

42

9102000576

นายเชาวลิต  แสงฉาย

สิริเภตรา แฮ็ทเชอร์รี่ส์ 2

ละงู

สตูล

 

43

9002026240

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ฟาร์มวิจัยพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 3 ท่าบอน

ระโนด

สงขลา

 


1  2 
3