รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |  อ่าน: 25,936 ครั้ง

 

 

                                                                                                                                                   UPDATE: 28 May 2020

No.

Farm registration number

Name

Farm address

Farm address

หน่วยงาน

 
 
 

1

8101020021

Mr. Bunsong Pliansri

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

2

8101020022

Mr. Wirot  Kangnga

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

3

8101020037

Mr. Somkiat  Boonchanawiwat

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

4

8101020047

Mr. Anan Supattraphan

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

5

8101020058

Mr. Vichaya saejung

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

6

8101020097

Mr. Kittipong  Promprung

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

7

8101020112

Mr. Thanongsak  Yongbut

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

8

8101020151

Mr. Metha  Wasikarn

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

9

8101020153

Mr. Sanit   Khakai

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

10

8101020156

Mr. Samphat Lukpaen

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

11

8101020161

Mr. Chamlong  Sukphatthanasrikun

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

12

8101020195

Mr. Somboon  Tirdkietkhajon

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

13

8101020215

Mr. Udon  Phiboon

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

14

8101020225

Mr. Udon   Phiboon

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

15

8101020227

Mr. Chamras  Sorapipat

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

16

8101020240

Acting Sub Lt. Uaichai Suphattraphan

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

17

8101020247

Mr. Anan  Supattraphan

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

18

8101020249

Mr. Boontham Linthong

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

19

8101020319

Mr. Kongkaeo  Unteng

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

20

8101020320

Mr. Suchai  Angchuan

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

21

8101020330

Mr. Nitat Kwanpae

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

22

8101020334

Mr. Suthra   Boonteeralert

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

23

8101020438

Mr. Boonchote Bhumibhamon

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

24

8101020489

Mr. Tawat  Saehaew

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

25

8101020533

Mr. Narong  Srisang

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

26

8101020555

Mr. Sulaiman  Wansuk

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

27

8101020569

Mr. Harin  Lueprasongjit

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

28

8101020770

Mr. Somboon  Kanchananantawong

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

29

8101020771

Mr. Suwit  Chitapong

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

30

8101020905

Mr. Winai  Phiodam

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

31

8101020983

Mr. Anan  Jewvuttipong

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

32

8101021024

Mrs. Kimpu  Tiho

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

33

8101021042

Miss. Sirinthip  Srisathid

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

34

8101021645

Mr. Surin  Tantitaweerat

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

35

8101021706

Mr. Nipan  Suwanchatree

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

36

8101021846

Mr. Vichaya  Saejung

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

37

8101021850

Mr. Saeng   Limratanaphon

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

38

8101021913

Mrs. Supaluk  Boonlong

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

39

8101021915

Mr. Sumad  Boonlong

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

40

8101021995

Mr. Somboon  Tirdkietkhajon

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

41

8101022009

Mr. Worachart  Tuntachon

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

42

8101022041

Mr. Thanee Wasikarn

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

43

8101022097

Mr. Sarawut  Pengklay

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

44

8101022100

Mrs. Sawanrat  Saedan

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

45

8101022111

Mr. Wiwek  Phiwdam

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

46

8101022185

Mrs. Premjit  Bunliptanon

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

47

8101022202

Mr. Prapas Euanontat

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

48

8101022282

Mr. Wirat  Rakwiwat

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

49

8101022290

Mr. Boonsom  Permmee

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

50

8101022293

Mr. Pratthana  Songsaeng

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

51

8101022395

Mr. Natthawut  Ngandi

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

52

8101022416

Mr. Supachai  Wanitbenjakun

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

53

8101022595

Miss. Yadfon  Sringam

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

54

8101022691

Mr. Suriya  Chomtab

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

55

8101022719

Mr. Suthra Boonteeralert

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

56

8101022800

Mr. Wirat  Rakwiwat

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

57

8101022804

Mr. Ektanin Stitsupamas

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

58

8101022866

Mr. Amporn Sitthichai

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

59

8101022923

Mr. Bunsong Pliansri

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

60

8101022924

Mr. Bunsong Pliansri

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

61

8101023019

Mr. Apisak  Phongthanyawiriya

Ko  Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

62

8101023035

Mr. Jarun  Chitchua

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

63

8101023272

Mr. Jarung  Tangkham

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

64

8101023273

Mr. Wanchai  Saengariyanan

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

65

8101023401

Mr. Samroeng  Santipitak

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

66

8101023412

Mr. Nitat Kwanpae

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

67

8101023796

Mr. Charun Sitthichok

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

68

8101023996

Mrs. Aree  Sermkitseree

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

69

8101024012

Mr. Sanit  Khakai

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

70

8101024180

Mr. Anan  Jewvutthipong

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

71

8101024181

Mr. Anan  Jewvutthipong

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

72

8101024184

Mr. Anan  Jewvutthipong

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

73

8101024263

Mr. Bunkate  Tunbut

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

74

8101024265

Mr. Pradit  Teehor

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

75

8101024802

Mr. Narong   Srisang

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

76

8101024806

Mr. Ukawat  Buamak

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

77

8101025760

Mr. Wichet  Buarapa

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

78

8101025770

Mr. Kriangkai  Chaisuk

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

79

8101025918

Mr. Suchat Sriburin

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

80

8101026129

Mr. Suchat  Samitthi

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

81

8101026183

Miss Pranit  Samoephak

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

82

8101026252

Mr. Atthakorn  Hortham

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

83

8101031272

Mrs. Rattana  Saengariyanan

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

84

8101031291

Mr. Chalermpon  Sakpetch

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

85

8101031428

Mr. Nipan  Suwanchatree

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

86

8101031432

Mr. Sutad  Kachapol

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

87

8101031446

Mr. Thanaphat  Thongmee

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

88

8101031450

Mr. Rachit  Satanakul

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

89

8101031485

Miss Amphun  Sawek

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

90

8101031948

Mr. Phuwatchpon  Pleansri

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

91

8101031953

Mr. Atthakorn  Hortham

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

92

8101031959

Mr. Wichai  Panapitakkul

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

93

8101032087

Mahatthana Farm Co.,LTD.

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

94

8101032130

Sgt. Pisit  Panapitakkul

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

95

8101022695

Mr. Tin  Kachapol

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

96

8101020957

Mr. Sutad  Kachapol

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

97

8101025725

Mr. Sutad  Kachapol

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

98

8101031251

Mr. Sutad  Kachapol

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

99

8101020359

Mr. Manus  Onkong

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

100

8101020154

Mr. Suthon  Phumiphat

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

101

8101020707

Mr. Chumphon  Chirasuwannaphod

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

102

8101026105

Mr. Santi  Raknual

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

103

8101026106

Mr. Santi  Raknual

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

104

8101020699

Mr. Wiwek  Phiwdam

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

105

8101020782

Miss Anchana  Bunsrithong

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

106

8101022119

Mr. Na  Sangsri

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

107

8101020924

Mr. Anan  Khitrop

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

108

8101032171

Miss Chulee  Boonmaprasit

Ko Lanta

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

109

8101021025

Mr. Vichit  Hortien

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

110

8101020729

Mr. Vichi  Doolyakul

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

111

8101020224

Mr. Tin  Kachapol

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

112

8101020317

Mr. Tin  Kachapol

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

113

8101032044

Mr.Sares Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

114

8101032045

Mr.Sares Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

115

8101022182

Mr. Waikun  Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

116

8101022034

Mr. Sares  Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

117

8101021916

Mr. Sunan  Engchuan

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

118

8101022420

Mr. Waikun  Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

119

8101020049

Mr. Waikun  Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

120

8101022176

Mr. Uthen  Phromthong

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

121

8101032319

Mr. Ekachai  Prakaianurat

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

122

8101020205

Mr. Kiattikorn  Chodchoi

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

123

8101032046

Mr. Sares  Krainara

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

124

8101020032

Miss Suphattra  Kittithonkul

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

125

8101020956

Mr. Charun  Tanphan

Ao Luek

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

126

8101021917

Mr. Sunan  Engchuan

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

127

8101020309

Mr. Wichsarut  Pakdeelerswanich

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

128

8101031947

Miss Pranee  Pleansri

Khlong Thom

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

129

8101032374

Mr. Anuwat  Meelahm

Mueang

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

130

8101023776

Mr. Wiroj  Angchuan

Nuea Khlong

Krabi

ศพช.กระบี่ เขต 4

 

131

2201012931

Miss Sopha  Chairoek

Laem Sing

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

132

2201013848

Mr. Taweesak  Sanobpa

Khlung

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

133

2201014870

Mr. Pisit  Wetchot

Laem Sing

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

134

2201020442

Mr. Chongkon  Polwong

Khlung

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

135

2201012286

Mr. Nong  Sapphakhun

Laem Sing

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

136

2201014159

Mr. Wimon  Tangman

Laem Sing

Chanthaburi

ศพช.จันทบุรี

 

137

2401008690

Mr. Dansak  Suwattana.

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

138

2401008746

Mr. Montol  Vaijaroen

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

139

2401011252

Mr. Suwit  Tansuwanrat

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

140

2401013867

Mr. Wirot  Khunsamitpanya

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

141

2401014813

Mr. Chumphon  Sinsomsak

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

142

2401015094

Mr. Phanu Iaonao

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

143

2401057513

Mrs. Waraphon  Wankra

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

144

2401243129

Mr. Viroj  Jansawang

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

145

2401244617

S.Sunantha Farm

Ban Pho

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

146

2401245106

Mr. Thanadech  Kampanon  

Phanom Sarakham

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

147

2401245609

Miss. Hathairat  Suesawatwanit

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

148

2401246652

Ms. Nukul  Vaijaroen

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

149

2401246743

Miss Thitiporn  Boonsearm

Phanom Sarakham

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

150

2401246914

Miss.  Oratai  Sirijamras

Bang Nam Priao

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

151

2401247284

Mr. Sakon  Paopiamsap

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

152

2401247772

Mr. Worasit  Watthanasuksan

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

153

2401008788

Mr. Piyaphong  Phuaphan

Ban Pho

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

154

2401058468

Mr. Rungsun  Suesahwatwanit

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

155

2401057993

Mr. Noppadol  Suwatcharagultron

Bang Khla

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

156

2401059095

Miss Areeya  Suwattana

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

157

2401005281

Mr.Yongyutth  Rueangkrachang

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

158

2401058546

Mrs. Somsong Yoisaeng

Bang Nam Priao

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

159

2401004282

Mr. Phaiboon Torchuakul

Khlong Khuean

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

160

2401058818

Mr. Jakkit  Wattanasuksan

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

161

2401013870

Mr. Jakkit  Wattanasuksan

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

162

2401058469

Miss Prapatsorn  Suesawadwanit

Mueang

Chachoengsao

ศพช.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

163

9201000013

Mr. Suwit Rodrat

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

164

9201000121

Mr. Sopon  Jittang

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

165

9201000126

Mr. Surachai  Tantarattanaphong

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

166

9201000286

Mr. Phira  Norasing

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

167

9201000416

Mr. Damrong  BoriBoon

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

168

9201000439

Mr. Wutti  Homtrakul

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

169

9201000576

Mr. Haron Kongkhaorium

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

170

9201000641

Mr. Charoen  Yongsata

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

171

9201000732

Mr. Damrong Tongheab

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

172

9201000797

Mr. Wichit Tepvarin

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

173

9201000812

Mr. Sitthichai  Kiratisakwanit

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

174

9201005754

Mr. Nirun  Jitchawan

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

175

9201005930

Mr.Sarut  Noothong

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

176

9201006286

Mr. Boontham  Pookhow

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

177

9201006412

Mr. Suwat Rodrat

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

178

9201006487

Mr. Praphak  Trangkaniwet

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

179

9201006715

Mr. Suksomboon  Chaikasetsin

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

180

9201007253

Mrs. Phensi  Sangkhamani

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

181

9201007545

Mr. Samroeng  Chonchoptham

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

182

9201007953

Mr. Charun  Champasit

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

183

9201008067

Mr. Thongsai  Luekiangkhamla

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

184

9201021181

Mr. Korawit Himarat

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

185

9201021279

Mr. worachet Kaoeang

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

186

9201021290

Mr. Sitthichai  Kiratisakwanit

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

187

9201021295

Mrs. Naiyana  Suklim

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

188

9201021309

Mrs. Thipphawan  Insawang

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

189

9201021423

Mrs. Saowakhon  Chuelieng

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

190

9201021558

Mr. Donlachai  Thanonkaeo

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

191

9201021559

Mr.Donlachai  Thanonkaeo

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

192

9201021840

Mr. Teerapong Wongsritrang

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

193

9201021875

Mr. Natchanan  Visaya

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

194

9201023027

Mr. Songsak  Insawang

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

195

9201023042

Mr. Sirisak Sangkwan

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

196

9201023055

Mr. Viroj Saingam

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

197

9201023890

Mr. Suphawit  Suklim

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

198

9201921598

Mr. Jamlong Janpensuriya

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

199

9201922827

Mr. Chakkaphong  Lekhanukit

Yan Ta Khao

Trang

ศพช.ตรัง

 

200

9201924515

Mr. Eakgaluck  Watthanasin

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

201

9201925591

Mrs. Daruni  Phromchan

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

202

9201925785

Mr. Audom  Maenchul

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

203

9201925788

Mrs. Siphrai  Chanphensuriya

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

204

9201925789

Mrs. Sripri  Janphensuriya

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

205

9201925796

Mrs. Chitruedee  Nathungnui

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

206

9201925821

Mr. Soemphan  Langthae

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

207

9201926160

Mr. Pitsanu  Jeamsawadpun

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

208

9201926194

Ms. Kotchita  Songkham

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

209

9201926242

Mr. Anan Muangjon

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

210

9201926288

Mr. Thepbordee  Krainara

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

211

9201931307

Mr. Narit  Moungudom

Kantang

Trang

ศพช.ตรัง

 

212

9201931310

Mr. Suwat  Tanyaros

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

213

9201931813

Mrs. Apon  Rongdech

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

214

9201007558

Mr. Chukeat  Grajaypoch

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

215

9201931873

Mr. Chumphon  Phinrab

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

216

9201023045

Mr. Kamnuan  Napho

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

217

9201005703

Mr. Udon  Salaiphet

Sikao

Trang

ศพช.ตรัง

 

218

9201005653

Mr. Suphong  Withunchatree

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

219

9201931735

Mr. Thanaphat  Taveepattanapong

Palian

Trang

ศพช.ตรัง

 

220

9201005755

Mr. Rat  Khanklaew

Hat Samran

Trang

ศพช.ตรัง

 

221

7701000167

Mr. Worakit  Wiwatthanasopha

Kui Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

222

7701000168

Mr. Senga  Wiwattanasopha

Kui Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

223

7701002287

Mr. Decha  Barnluedech

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

224

7701003600

Mr. Khachen  Wiriyaserikun

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

225

7701010017

Mr. Powsol  Saeoueng

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

226

7701010079

Mr. Niwat  Changwat

Bang Saphan

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

227

7701010211

Mr.Kittikhun Kurangthaisong

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

228

7701010284

Miss. Siyarat  Itsarawongchai

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

229

7701010672

Mr. Sitthiphon  Pransaranchit

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

230

7701010846

Mr. Kitsakda  Chiamcharoen

Bang Saphan Noi

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

231

7701011298

Mr. Vira  Phaowarit

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

232

7701013094

Mr. Somchai  Lisakunpran

Pran Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

233

7701013713

Miss Areeya  Kallayarungrueangchai

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

234

7701014255

Mr. Somnuek  Tengprasoet

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

235

7701014507

Miss Wichittra  Angkaraarphan

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

236

7701014784

Mr. Aphiwit  Loethathaikankun

Bang Saphan

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

237

7701014829

Mrs. Rungthiwa  Khocharoen

Bang Saphan Noi

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

238

7701014836

Mr. Suthep  Sirichomrus

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

239

7701014838

Mr. Narin  Kaiki

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

240

7701014839

Mrs. Rabiab  Parwarit

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

241

7701019979

Mr. Nattapong  Chosrikum

Kui Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

242

7701019980

Mr. Suthep  Sirichomrus

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

243

7701020298

Miss Nattakanittha  Sukijpaneenij

Kui Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

244

7701020356

Mr. Wuttichai  Meesree

Sam Roi Yot

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

245

7701020362

Mr. Suthep  Sirichumrus

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

246

7701010836

Mr. Sopon  Siangoueng

Thap Sakae

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

247

7701002879

Mr. Prasit  Saengdetch

Mueang

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

248

7701019978

Mr. Suthep  Sirichomrus

Kui Buri

Prachuap-Khirikhan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

249

7701020167

Mr. Noppadon  Lamsawat

Kui Buri

Prachuap Khiri Khan

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์

 

250

9401000074

Mr. Visit  Kotisin (Siamsouthern Co.,Ltd)

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

251

9401000144

Mr. Sommai Wattanaprakrom

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

252

9401000329

Mr. Jeasukanor  Benjama

Mueang

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

253

9401000571

Mr. Krisada  Jindarat

Yaring

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

254

9401000577

Mr. Vicharn Korkiatpitak

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

255

9401000578

Mr. Boonsanguan  korkiatpitak

Yaring

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

256

9401000579

Mr. Abdulkarim Mamah

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

257

9401002109

Mr. Direk Chainurach

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

258

9401006483

Mr. Pawittana  Asirawat

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

259

9401008647

Mr. Bancha Wongpabut

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

260

9401010886

Mr. Boonsanguan  Korkiatpitak

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

261

9401011538

Mr. Anwa  Waesulong

Nong Chik

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

262

9401000583

Mr. Pongsak  Pongtunyaviriya

Yaring

Pattani

ศพช.ปัตตานี

 

263

8201000049

Mr. Direk Chimlek

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

264

8201000226

Mr. Sanguan  Kulvanich

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

265

8201000248

Mr. Chettha  Waharak

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

266

8201000424

Mr. Klanarong  Saenkot

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

267

8201000495

Mr. Montre  Suephon

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

268

8201000508

Mr. Sahaphon Saetae

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

269

8201000511

Mr. Sommai  Saetae

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

270

8201000650

Mrs. Valai Muenphan

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

271

8201000670

Mr. Sarod  Liamchat

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

272

8201000690

Mr. Arun  Sitisak

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

273

8201000756

Mrs. Valai Muenphan

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

274

8201001018

Mr. Sanat Sakpattanarikul

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

275

8201001069

Mr. Jamnan  Karnreo

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

276

8201001173

Mrs. Thachakorn  Kaewnoi

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

277

8201001322

Mr. Suriyon  Mimae

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

278

8201001438

Ms. Walailuek  Khorjaroen

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

279

8201001504

Mr. Kosin  Limsakul

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

280

8201001505

Mr. Suton  Tongleong

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

281

8201001511

Mr. Songyot  Jaturabandit

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

282

8201002009

Mr.Wichan  Suwanno

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

283

8201002345

Mr. Sarote  Jittakarn

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

284

8201002356

Mr. Treewut  Wongthitikunakorn

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

285

8201002987

Mr. Thanaphot  Klaykaew

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

286

8201003206

Mr. Sahaphon Saetae

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

287

8201003284

Mr. Viroj  Pakapurk

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

288

8201003290

Mr. Anon  Chinakan

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

289

8201003341

Mr. Banchob  Chupradit

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

290

8201003432

Mr. Kosol  Punyokun

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

291

8201003443

Mr. Montre  Suephon

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

292

8201003444

Mr. Wattana  Rangsinara

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

293

8201003478

Mr. Uthit  Jindapol

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

294

8201003683

Mr. Wattana  Rangsinara

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

295

8201004080

Mr. Saksahakorn Khongsamut (IT 5)

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

296

8201004082

Mr. Saksahakorn  Khongsamut (IT 11)

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

297

8201005009

Mr. Montree  Lakdee

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

298

8201006057

Mrs. Natnaree  Suchada

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

299

8201006313

Mr. Sitthichoke  Saengwichitr

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

300

8201006323

Mr. Sumate  Kaewkoy

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

301

8201006324

Mrs. Viyanan  Petkun

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

302

8201006365

Mrs. Pongsri  Jindapol

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

303

8201006368

Mr. Jarun  Chitchua

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

304

8201006391

Mr. Rungrote  Pimanphom

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

305

8201006453

Mrs. Pakhamon  Tanitnon

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

306

8201006489

Mr. Wichan  Suwanno

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

307

8201006895

Miss. Jenjira  Promhitathon

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

308

8201007042

Mr. Wichet  Mangcharoen

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

309

8201007103

Miss Arunee  Sukputtanasrikul

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

310

8201007112

Mr. Yuttavate  Yeanyonglertsawat

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

311

8201007142

Mr. Wanchai  Sukputtanasrikul

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

312

8201007143

Mr. Amphon  Sathitsin

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

313

8201007145

Mr. Saksahakorn  Khongsamut (IT 10)

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

314

8201007147

Mr. Wichet  Mangcharoen

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

315

8201007148

Mrs. Surachanee Sithisuwan

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

316

8201007149

Mr. Sombat  Ngamsap

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

317

8201007375

Mr. Kamai  Bunkar

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

318

8201007475

Mr. Prasoet  Choeibamrung

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

319

8201007476

Mr. Somkiad Mueangthai

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

320

8201007567

Miss. Sutida  Sereeruangrong

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

321

8201007717

Mrs. Saengjan  Khongnam

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

322

8201012845

Mr. Wanchai  Suwanvaree

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

323

8201012846

Mr. Prasoet  Choeibamrung

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

324

8201012874

Mr. Lert  Suabsin

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

325

8201012951

Mr. Aegarach  Ritpho

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

326

8201012952

Ms. Pinkaew  Sereeruanrong

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

327

8201012967

Miss Arunee  Sukputtanasrikul

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

328

8201013075

Mr. Bunpha  Itsarangkun

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

329

8201013080

Miss. Sutida  Sereeruangrong

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

330

8201013098

Mr. Prateung  Tongchoo

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

331

8201013105

Mr. Patcharachai Chindaphol

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

332

8201013106

Mr. Thossaphol  Japrang

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

333

8201013136

Mr. Kamai  Bunkar

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

334

8201013197

Mr. Somvong  Chaihaw

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

335

8201013204

Mr. Aegarach  Ritpho

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

336

8201013210

Mr. Suwit  Homhual

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

337

8201013213

Mr. Somchai  Roojak

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

338

8201013217

Mr. Suttiwut  Ekthaweewattanadet

Thai Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

339

8201013219

Miss. Nida  Huthajuta

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

340

8201013220

Mr. Phaderm  Waharak

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

341

8201013222

Mr. Wanchai  Suwanvaree

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

342

8201013223

Mr. Wanchai  Suwanvaree

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

343

8201013224

Mr. Chaikitti  Noipakdee

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

344

8201013229

Mrs. Wandee  Yoonseng

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

345

8201013250

Mr. Somvong  Chaihaw

Takua Thung

Phangnga

ศพช.พังงา

 

346

8201013269

Mrs. Paiboon  Suparos

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

347

8201013275

Mr. Wanchai  Suwanvaree

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

348

8201013277

Miss Onauma  Somprakob

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

349

8201013243

Mr. Tanthai  Sermsirimanont

Takua Pa

Phangnga

ศพช.พังงา

 

350

8201007158

Mr. Sahaphol  Sae-tae

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

351

8201006003

Mrs. Parwana  Boonvorashot

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

352

8201006370

Mr. Anon Chinakan

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

353

8201001596

Mr. Sarod Liamchat

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

354

8201013315

Mr. Rorsalee  Japrang

Mueang

Phangnga

ศพช.พังงา

 

355

8201007441

Mr. Klai  Chidchua

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

356

8201003528

Miss Kalyakorn  Pinthong

Khura Buri

Phangnga

ศพช.พังงา

 

357

8201013312

Mr. Preecha  Fufuangsin

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

358

8201013272

Miss Anchaleekorn  Choowong

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

359

8201013319

Mrs. Thachakorn  Kaewnoi

Thap Put

Phangnga

ศพช.พังงา

 

360

7601007325

Mr. Saryun  Khongpetch

Ban Laem

Phetchaburi

ศพช.เพชรบุรี

 

361

7601010551

Mr.Somporn Intharat

Mueang

Phetchaburi

ศพช.เพชรบุรี

 

362

8301000027

Mr. Kriangkrai  Phuengraeng

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

363

8301000028

Mr. Kriangkrai  Phuengraeng

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

364

8301000032

Mr. Chaowalit  Lekawut

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

365

8301000034

Mr. Chaiwat Pongthanapanit

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

366

8301000041

Mr. Thiangtham  Sabaichit

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

367

8301000050

Mr. Anucha Tayanasanti

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

368

8301000151

Mr. Methi  Manasombunphan

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

369

8301000424

Mr. Kamontat  Udomsap

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

370

8301000648

Mr. Thawat Tiaowatthanakun

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

371

8301000649

Mr. Thawat  Tiaowatthanakun

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

372

8301000883

Mr. Saksahakorn  Khongsamut

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

373

8301001043

Mr. Suwit  Hathaisaat

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

374

8301111190

Mrs. Sasakon  Ruchak

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

375

8301111306

Mr. Saksahakorn  Khongsamut

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

376

8301111311

Mr. Sutin  Udomsub

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

377

8301111343

Mr. Somboon  Nakchaineramit

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

378

8301111371

Mr. Mangkon  Chaikhirin

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

379

8301112001

Mr. Surachai  Sunthonthip

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

380

8301112004

Mr. Prasong  Eakthawiwatthanadet

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

381

8301112005

Mr. Niyom  Visan

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

382

8301112009

Mrs. Arunsi  Thanomkiat

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

383

8301112018

Mr. Natthaphon  EmEak

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

384

8301112019

Mr. Chatcharot  Lekawut

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

385

8301112020

Miss. Salee Jindarattanawong

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

386

8301112022

Mr. Manat  Udomsup

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

387

8301112029

Mr. Wichet  Mangcharoen

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

388

8301112072

Mr. Chali Yunseng

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

389

8301112096

Miss. Salee  jindarattanawong

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

390

8301112097

Mrs. Wandi  Yunseng

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

391

8301112098

Mr. Sophit  Sitthichok

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

392

8301112151

Mr. Sutthiwut Ekthawiwatthanadet

Mueang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

393

8301112165

Mrs. Wandi  Yunseng

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

394

8301112190

Mr. Sanu  Ngamwacha

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

395

8301112191

Mr. Chatcharot Lekawut

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

396

8301112193

Mr. Phongrat  Randon

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

397

8301112197

Mr. Wichian  Intharasupphaphon

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

398

8301112201

Mr. Chotkasemsit  Sonthanaponpongsa

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

399

8301112203

Mr. Natthaphon  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

400

8301112204

Mr. Matawee  Ekthaweewattanadet

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

401

8301112206

Mr. Natthaphon  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

402

8301112208

Miss Wilawan  Yodya

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

403

8301117175

Mr. Nattapol  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

404

8301112205

Mr. Nattapol  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

405

8301117190

Mr. Pateng  Thongchoo

Mueang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

406

8301117187

Mr. Nattapol  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

407

8301117186

Mr. Nattapol  Aemaek

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

408

8301017198

Mr. Sanyakon  Charoensok

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

409

8301112006

Miss Orasa  Buakaeo

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

410

8301112189

Mr. Watcharapon  Wongsawanon

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

411

8301000079

Mr. Teerayut  Tanumkiat

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

412

8301111255

Mr. Vinai  Mangjaroen

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

413

8301017201

Mr. Montree  Chaichat

Thalang

Phuket

ศพช.ภูเก็ต เขต 5

 

414

8501022098

Mrs. Ratirat  Natheethorn

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

415

8501022103

Mr. Anake  Thowsombat

Suk Samran

Ranong

ศพช.ระนอง

 

416

8501022108

Miss. Rungnapa  Ewtoksan

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

417

8501022124

Mr. Tanon  Yodpinit

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

418

8501022135

Mr. Kittisak  Sirirattanaphong

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

419

8501022156

Miss. Rungnapa  Ewtoksan

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

420

8501022187

Mr. Kaisang  Nakban

Suk Samran

Ranong

ศพช.ระนอง

 

421

8501022202

Mr. Phairat Lomongkhonsakun

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

422

8501022205

Mr. Anant  Thowsombat

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

423

8501022206

Mr. Anant  Thowsombat

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

424

8501022941

Mr. Chare  Bunkaeo

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

425

8501023119

Mr. Wan Chai  Sueachaona

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

426

8501024459

Mr. Theerayut  Sothon

Kra Buri

Ranong

ศพช.ระนอง

 

427

8501024460

Miss. Rungnapa  Ewtoksan

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

428

8501024620

Mr. Chingchai  Chaimai

Kra Buri

Ranong

ศพช.ระนอง

 

429

8501024832

Miss. Julalak Theerakul

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

430

8501024833

Miss. Julalak Theerakul

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

431

8501025557

Miss. Wantana  Sirikongsuwan

Mueang

Ranong

ศพช.ระนอง

 

432

8501025564

Mr. Sawang  Tabongpet

Kra Buri

Ranong

ศพช.ระนอง

 

433

8501026041

Mr. Sanyarak  Patla

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

434

8501026248

Mrs. Piruch  Sukjareon

Kra Buri

Ranong

ศพช.ระนอง

 

435

8501026282

Mr. Danai  Phungthai

Kra Buri

Ranong

ศพช.ระนอง

 

436

8501026243

Mrs. Pranom  Issararat

Kapoe

Ranong

ศพช.ระนอง

 

437

2101010075

Mr. Nirun  Prasertlap

Klaeng

Rayong

ศพช.ระยอง

 

438

2101010116

Miss. Pathomporn  Aj-aue

Klaeng

Rayong

ศพช.ระยอง

 

439

8401000152

Mr. Chaivat Rodchuajeen

Mueang

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

440

8401002802

Mr. Suriyong  Sangchaewang

Tha Chana

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

441

8401002867

Mr. Vichai  Chowarit

Tha Chang

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

442

8401002897

Mr. Wathana  Thipmanee

Tha Chana

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

443

8401002928

Mr. Somjet  Sukhanonsawas

Mueang

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

444

8401006233

Mr. Wathana  Thipmanee

Tha Chana

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

445

8401006235

Mr. Wathana  Thipmanee

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

446

8401007458

Mr. Kriang Sak Rung Rachow Ra Rak

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

447

8401023179

Mr. Kriang Sak  Rung Rachow Ra Rak

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

448

8401038274

Mr. Natthawat  Rattanachoti

Tha Chana

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

449

8401039207

Mr. Saman  Hasalem

Kanchanadit

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

450

8401000571

Mr. Nikarun  Pratuyai

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

451

8401002282

Mr. Witthaya  Srichaichana

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

452

8401038735

Mr. Suthep  Suanploy

Phunphin

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

453

8401006326

Mr. Thanet  Wongthaveetong

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

454

8401040373

Miss Suphitcha  Sarikhan

Chaiya

Suratthani

ศพช.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

455

9001001103

Mr. Artit  Matsa-i

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

456

9001002478

Mr. Sombat Seetaphong

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

457

9001002938

Mr. Siam Suksuwan

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

458

9001004336

Mr. Dumrong  Kanjanametakul

Thepha

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

459

9001004403

Mr. Noppadon  Nuisaman

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

460

9001004750

Mr. Artit  Matsa-i

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

461

9001006159

Miss Tienjit  Jankhaw

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

462

9001020768

Mr. Aree  Manteh

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

463

9001042465

Mr. Amnuai  Bunanan

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

464

9001005646

Mr. Dumrong  Kanjanametakul

Thepha

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

465

9001050378

Mr. Kordeeree  Matman

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

466

9001037414

WONG SAHAKARN KASET LIMITED PARTNERSHIP

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

467

9001004396

Mr. Sompong  Uthairat

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

468

9001002935

Mr.Phon  Phrommun

Chana

Songkhla

ศสส. สงขลา

 

469

2201012723

Mrs. Sommaiy  Thaemsawat

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

470

2201012762

Mr. Wichian  Pasongrat

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

471

2201012957

Mrs. Parichat  Somjit

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

472

2201013155

Mrs. Tat  Pluemphon

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

473

2201013714

Mr. Samphan  Chenchatkan

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

474

2201013811

Mr. Charan  Suksamran

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

475

2201013932

Miss. Oraphan  Chindaphan

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

476

2201014552

Mrs. Banthom  Sakaraid

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

477

2201015031

Mrs. Montho  Suksuwan

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

478

2201015223

Mr. Supphanat  Songkhasat

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

479

2201013537

Mr. Sompong  Sripairin

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

480

2201012748

Mrs. Pom  Kamtong

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

481

2201013476

Mrs. Samoe  Khumpal

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

482

2201012311

Miss Parichat  Sinsut

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

483

2201012503

Mr. Somboon  Marsook

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

484

2201020521

Mr. Wisanuluk  Soprapa

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

485

2201013538

Mr. Sompong  Sripairin

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

486

2201013844

Mrs. Pai-rin  Sri-nok

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

487

2201015215

Mr. Praphoj  Sripairin

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

488

2201012343

Mr. Anan  Wongwian

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

489

2201014865

Mr. Kosa Rungrot

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

490

2201013863

Mr. Yothin  Sangkhawet

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

491

2201014965

Mr. Wilaiwan  Charoenkla

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

492

2201020740

Mrs. Rungnapa  Huaiyai

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

493

2201012309

Mr. Phichai  Charoenphrom

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

494

2201012272

Miss Dueanchai  Chamnansin

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

495

2201015296

Mr. Manob  Suksee

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

496

2201013918

Miss Kalong  Prayatkan

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

497

2201020508

Mr. Phuwasit Thanathonratthasakun

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

498

2201012892

Mr. Jamlong Kammakaya

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

499

2201012547

Mrs. Vanla  Chuychay

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

500

2201013465

Mr. Sombat  Sangkhawet

Na Yai Am

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

501

2201014261

Miss Saithong  Ratanasuwan

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

502

2201012537

Mr. Watthana  Thawinwong

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

503

2201013707

Mr. Yodrak  Lomwong

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

504

2201020594

Mr. Chuchat  Rattanasuvan

Tha Mai

Chanthaburi

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 

505

9101000034

Mr. Pornpanom Namwongchai

Muaeng

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

506

9101000156

Mr. Wuttisak Pittayapongsakorn

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

507

9101000234

Mr. Amnuaychok Densrisereekul

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

508

9101000475

Mr. Thongtong  Kornkaewkan

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

509

9101000533

Mr. Usaman  Tarapisit

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

510

9101000540

Mr. Nich  Suksapan

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

511

9101000685

Mr. Weera  Phomwijit

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

512

9101000705

Mr. Claeo  Chitlang

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

513

9101000724

Mr. Chadchawan  Kongjitwittaya

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

514

9101000739

Mr. Sayun Toaom

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

515

9101000782

Mr. Somchai  Sangabankhok

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

516

9101000784

Mr.Phon  Faikaew

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

517

9101000876

Mr. Wichan  Khamkaew

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

518

9101000891

Mr. Chaturong  Sinthakert

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

519

9101000949

Mr. Kamol  Kornkaewkan

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

520

9101000994

Mr.Kissana  Kaewwijit

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

521

9101001077

Mr. Seng  Kiang-ia

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

522

9101001080

Mr. Marut  Chalermwong

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

523

9101001143

Mr. Phon  Faikaew

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

524

9101001165

Grandprise Limited Company

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

525

9101002759

Mr. Somchai  Visal

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

526

9101002761

Mr. Anet Pittayapongsakorn

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

527

9101002763

Mr. Siripong  Kaoeian

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

528

9101002788

Mr. Samai  Chuenkaew

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

529

9101004530

Mr.Praphat Phraiphruek

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

530

9101030013

Mr. Phon  Faikaew

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

531

9101030294

Mr. Nuwat Promwijit

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

532

9101031509

Mr. Weera Phomvichit

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

533

9101030592

Mr. Chadchawan  Kongjitwittaya

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

534

9101030903

Sapphire International Limited Company

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

535

9101031211

Mr. Ponpipat  Ungrattanakorn

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

536

9101034227

Mr. Ar  Sae-lim

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

537

9101035744

Mrs. Chariya  Kara

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

538

9101035769

Mr. Wichan  Kara

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

539

9101040892

Mr. Pitthaya Leatdee

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

540

9101040895

Miss Chutikan  Paenniam

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

541

9101040914

Mr. Marut  Chalermwong

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

542

9101041007

Miss Tuntita  Kuaha

Mueang

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

543

9101041042

Mr. Chadchawan  Kongjitwittaya

La-ngu

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

544

9101041097

Mr. Kissana  Kaewwijit

Thung Wa

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

545

9101041099

Mrs. Eakkarat  Porchai

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

546

9101000610

Gold Aquaculture Limited Company

Tha Phae

Satun

ศูนย์ฯ อันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

547

8601000038

Mr. Pongskon  Limanon

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

548

8601000045

Mr. Bhira Surachit

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

549

8601000073

Mr. Kitti  Kityanukon

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

550

8601000098

Mr. Sawat  Faidet

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

551

8601000099

Mr. Theerachai  Piriyakhuntorn

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

552

8601000107

Mr. Ekachai Chewangkoon

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

553

8601000108

Mr. Ekachai Chewangkoon

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

554

8601000140

Mr. Phathana Rattanathavee

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

555

8601000175

Mr. Narong Intaruk

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

556

8601000179

Mr. Aneke Choungchu

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

557

8601000184

Mr. Amnuai  Chuangchu

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

558

8601000193

Mr. Korrapon  janmanee

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

559

8601000205

Mr. Adul Srilad

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

560

8601000213

Mrs. Neeranut  Kradtan

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

561

8601000272

Mr. Sopol  Trangan

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

562

8601000338

Mr. Kajon Khokom

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

563

8601000341

Mr. Tawan Mora

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

564

8601000342

Mr. Prapa  Petkrun

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

565

8601000345

Mr. Sikun Pannui

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

566

8601000346

Mr. Suvit Imsanguandee

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

567

8601000363

Mr. Supot  Intharayotha

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

568

8601000373

Mr. Weerayut  Pengubon

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

569

8601000374

Mr. Paitoon  Sangkaphun

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

570

8601000522

Mr. Wichai  Jaruteekhamphon

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

571

8601000625

Mr. Somchai  Thongbua

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

572

8601000699

Mrs. Urai  Jantaros

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

573

8601000711

Mr. Luesak  Rattanadhaepee

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

574

8601000713

Mr. Noppadol  Gumnerdton

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

575

8601000738

Miss. Tadsana Hnitnoi

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

576

8601000792

Mr. Khwanchai  Tanusil

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

577

8601000793

Mr. Chamni  Tanusil

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

578

8601000863

Mr. Supichai  Siwisai

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

579

8601000924

Mr. Prasan Busaprapong

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

580

8601001141

Sm 1 Sompas  Pakdeepak

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

581

8601001260

Mr. Supong Paressomboon

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

582

8601001302

Mr. Suthep Chaaomaot

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

583

8601001335

Mr. Surasak Paersombon

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

584

8601001388

Mrs. Pranom Yindi

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

585

8601001653

Mr. Kasemsuk  Praesomboon

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

586

8601001661

Mr. Aophat  Nuthiao

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

587

8601001749

Mr. Prasan Prasertwit

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

588

8601001759

Mrs. Gulap  Thanachai

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

589

8601002288

Miss Chinros  Maitreejit

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

590

8601003662

Mrs. Sumrit  Keereewat

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

591

8601005390

Mr. Narongthat Panyachanakit

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

592

8601005403

Mr. Boonrueng  Kiriwanna

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

593

8601005423

Mrs. Sangwan Sichuang

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

594

8601005610

Mr. Watchawut Kuruhongsa

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

595

8601005619

Mr. Pisit Sritrakarnont

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

596

8601007510

Mr. Wichai  Jaruteekhamphon

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

597

8601007517

Mr. Suriya  Chumseng

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

598

8601007518

Mr. Verapong  Phetkoh

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

599

8601007537

Mr. Soonthon  Prathumnak

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

600

8601007781

Mr. Anurak  Phromkunthong

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

601

8601007784

Mr. Poonsak  Chana

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

602

8601007785

Mr. Tinnagon  Siriviroj

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

603

8601007896

Mr. Wirote  Sayan

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

604

8601008092

Mr. Amnat  Thongkla

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

605

8601008094

Mr. Amnat  Thongkla

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

606

8601008102

Mr. Surachet  Tipmongkol

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

607

8601008407

Mr. Thammarong Boonmee

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

608

8601010375

Mr. Sayan  Thongma

Sawi

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

609

8601010587

Mr. Supong  Paresomboon

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

610

8601010771

Mr. Teera Promwat

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

611

8601010956

Mr. Sompron Thongorn

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

612

8601016082

Mr. Boonllang  Inon

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

613

8601016273

Mr. Nikom  Sanban

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

614

8601016294

Mr. Suvit  Imsanguandee

Lang Suan

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

615

8601016301

Mr. Somkiat  Praphatsorn

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

616

8601016347

Mr. Tinnagon  Siriviroj

Pathio

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

617

8601016752

Mr. Korrapon  Janmanee

Thung Tako

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

618

8601010671

Mr. Somkiart Chaemchoi

Mueang

Chumphon

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 

619

9001004291

Mr. Chatchai  Viriyapongsukid

Ranod

Songkhla

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

620

9001021204

Mr. Surin  Smudinkeaw

Ranod

Songkhla

ศูนย์ฯ อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

621

2301000650

Mr. Boonlert  Changngan

Mueang

Trat

สถานีฯ ทะเล (ตราด)

 

622

2301002336

Mr. Suwan  Wannakhun

Laem Ngop

Trat

สถานีฯ ทะเล (ตราด)

 

623

2301000798

Mrs. Penchan  Aingkhanon

Mueang

Trat

สถานีฯ ทะเล (ตราด)