การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร


การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง