สถานประกอบการที่สามารถนำเข้ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร(ฟาร์มประเทศไทย)


สถานประกอบการที่สามารถนำเข้ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร(ฟาร์มประเทศไทย) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


สถานประกอบการนำเข้ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีอายุการขึ้นทะเบียน

 

ชื่อฟาร์ม/บริษัท

จังหวัด

อายุ

วันเริ่มใช้

วันหมดอายุ

สถานะ

1

บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด

สงขลา

1 ปี

5 ก.พ. 65

4 ก.พ. 66

 

2

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชุมพร

1 ปี

3 มี.ค. 65

2 มี.ค. 66

 

3

ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์

ภูเก็ต

1 ปี

19 มี.ค. 65

18 มี.ค. 66

 

4

SILVERSEA AQUACULTURE

พังงา

1 ปี

1 เม.ย. 65

31 มี.ค. 66

 

5

สุชาติฟาร์ม 4

ขลบุรี

1 ปี

22 เม.ย. 65

21 เม.ย. 66

 

6

บริษัทเบนช์มาร์ค เจเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์

1 ปี

23 พ.ค. 65

22 พ.ค. 66

 

7

ธนกรฟาร์ม

ภูเก็ต

1 ปี

15 มิ.ย. 65

14 มิ.ย. 66

 

8

TSM แฮชเชอรี่

พังงา

1 ปี

17 ก.ค. 65

16 ก.ค. 66

 

9

SIBSAEN AQUA MARINE FARM

ชลบุรี

1 ปี

24 ส.ค. 65

23 ส.ค. 66

 

10

บริษัท ไทยยูเนียน แฮชเชอรี่ จำกัด

พังงา

1 ปี

14 ต.ค. 65

13 ต.ค. 66

 

11

NK GROUP

สงขลา

1 ปี

15 ก.ย. 65

14 ก.ย. 66

 

12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำภาคตะวันออก)

ระยอง

1 ปี

7 พ.ย. 65

6 พ.ย. 66

 

13

สารสินฟาร์ม

พังงา

1 ปี

26 พ.ย. 65

25 พ.ย. 66

 

14

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - ศูนย์วิจัยหาดเจ้า

เพชรบุรี

1 ปี

3 ธ.ค. 65

2 ธ.ค. 66

 

             

สถานประกอบการนำเข้ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรที่หมดอายุการขึ้นทะเบียนแล้ว

ชื่อฟาร์ม/บริษัท

จังหวัด

อายุ

วันเริ่มใช้

วันหมดอายุ

สถานะ

1

นฤมลฟาร์ม

ชลบุรี

1 ปี

27 ส.ค. 56

26 ส.ค. 57

หมดอายุ

2

บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด

นครศรีธรรมราช

1 ปี

26 มี.ค. 57

25 มี.ค. 58

หมดอายุ

3

ลีดเดอร์ฟาร์ม

ปัตตานี

1 ปี

26 พ.ค. 57

25 พ.ค. 58

หมดอายุ

4

ตะวันออกฟาร์ม

ระยอง

1 ปี

21 ส.ค. 57

20 ส.ค. 58

หมดอายุ

5

บริษัท อีสท์เอเชีย อควาคัลเจอร์ จำกัด

ภูเก็ต

1 ปี

23 ส.ค. 58

22 ส.ค. 59

หมดอายุ

6

ราชันฟาร์ม

ตราด

1 ปี

23 ก.ค. 58

22 ก.ค. 59

หมดอายุ

7

บริษัท ฟารารอล อความคัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

พังงา

1 ปี

29 ธ.ค. 59

28 ธ.ค. 60

หมดอายุ

8

พลูตาหลวงเพาะเลี้ยงสัตว้ำ

ชลบุรี

1ปี

19 ส.ค. 60

18 ส.ค. 61

หมดอายุ

9

อุทัยฟาร์ม

สงขลา

1 ปี

10 ก.ย. 61

11 ก.ย. 62

หมดอายุ

10

โมอาน่า ไทย-แอม

สงขลา

1 ปี

1 ธ.ค. 60

30 พ.ย. 61

หมดอายุ

11

บริษัท หย่งเฉินแอควาคัลเจอร์ จำกัด

สงขลา

1 ปี

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 62

หมดอายุ

12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(ฟาร์มทดลองเพชรบุรี 4)

เพชรบุรี

1 ปี

20 ธ.ค. 61

19 ธ.ค. 62

หมดอายุ

13

ลีดเดอร์ฟาร์ม สทิงพระ

สงขลา

1 ปี

26 ธ.ค. 61

25 ธ.ค. 62

หมดอายุ

14

นายสายชล เพลินจิตต์

ประจวบคีรีขันธ์

1 ปี

29 ต.ค. 62

28 ต.ค. 63

หมดอายุ

15

เบญจพลฟาร์ม

ภูเก็ต

1 ปี

16 ต.ค. 63

15 ต.ค. 64

หมดอายุ

16

แหลมแดงฟาร์ม

พังงา

1 ปี

28 ส.ค. 64

27 ส.ค. 65

หมดอายุ

17

บริษัท ท็อป อะควาคัลเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ชลบุรี

1 ปี

3 ก.ย. 64

2 ก.ย. 65

หมดอายุ

18

นางภัทรพร บุญลอย

ชลบุรี

1 ปี

28 ก.ย. 64

27 ก.ย. 65

หมดอายุ

19

วันดี NBC ฟาร์ม 3

ชลบุรี

1 ปี

16 ต.ค. 64

15 ต.ค. 65

หมดอายุ

20

NK GROUP (ยกเลิกฟาร์ม)

สงขลา

1 ปี

18 พ.ย. 64

17 พ.ย. 65

หมดอายุ