แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร

แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

 เผยเเพร่: 2017-11-07  |  อ่าน: 2,453 ครั้ง


ชื่อฟาร์ม/บริษัท

ประเทศ

การรับรอง

วันเริ่มใช้

วันหมดอายุ

หมายเหตุ

1

University of Guam

USA

1 ปี

13/11/2557

12/11/2558

หมดอายุ

2

Primo broodstock

USA

1 ปี

10/10/2556

9/10/2257

หมดอายุ

3

Pescanova

Ecuador

1 ปี

18/6/2558

17/6/2559

หมดอายุ

4

Saipan Shrimp&Broodstock Co.,Ltd

USA

1 ปี

18/6/2557

17/6/2558

หมดอายุ

5

Farallon aquaculture S.A.

Mexico

1 ปี

9/12/2559

8/12/2560

หมดอายุ

6

Farallon aquaculture S.A.

Panama

1 ปี

9/12/2559

8/12/2560

หมดอายุ

7

Moana Technologies, LLC

USA

2 ปี

6/12/2559

5/12/2561

หมดอายุ

8

The Oceanic Institute

USA

2 ปี

10/4/2560

9/4/2562

หมดอายุ

9

Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd.

Florida, USA

2 ปี

6/12/2559

5/12/2561

หมดอายุ

10

Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd.

Singapore

2 ปี

10/8/2560

9/8/2562

หมดอายุ

11

Benchmark Genetics Colombia S.A.S.

Colombia

2 ปี

11/12/2562

10/12/2564

 

12

Benchmark Genetics USA, Inc

USA

2 ปี

1/8/2563

31/7/2565

 

13

Kona Bay Marine Resources Inc.

USA

1 ปี

9/1/2564

8/1/2565

 

14

Shrimp Improvement Systems Hawaii, LLC

Hawaii, USA

1 ปี

9/1/2564

8/1/2565

 

15

PT. BIBIT UNGGUL (GLOBAL GEN)

Indonesia

1 ปี

21/3/2564

20/3/2565

 

16

BLUE GENETICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mexico

1 ปี

21/5/2564

20/5/2565

 

17

MOANA NINH THUAN CO., LTD.

Vietnam

1 ปี

24/6/2564

23/6/2565

 

18

NATIONAL AQUACULTURE GROUP (NAQUA)

Saudi Arabia

1 ปี

19/8/2564

18/8/2565