แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร


แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


สถานประกอบการต่างประเทศที่มีอายุการรับรอง

 

ชื่อฟาร์ม/บริษัท

ประเทศ

การรับรอง

วันเริ่มใช้

วันหมดอายุ

หมายเหตุ

1

PT. BIBIT UNGGUL (GLOBAL GEN)

Indonesia

1 ปี

21 มี.ค. 65

20 มี.ค. 66

 

2

BLUE GENETICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mexico

1 ปี

21 พ.ค. 65

20 พ.ค. 66

 

3

MOANA NINH THUAN CO., LTD.

Vietnam

1 ปี

24 มิ.ย. 65

23 มิ.ย. 66

 

4

Benchmark Genetics USA, Inc

USA

1 ปี

1 ส.ค. 65

31 ก.ค. 66

 

5

NATIONAL AQUACULTURE GROUP (NAQUA)

Saudi Arabia

1 ปี

19 ส.ค. 65

18 ส.ค. 66

 

6

Benchmark Genetics Colombia S.A.S.

Colombia

1 ปี

11 ธ.ค. 65

10 ธ.ค. 66

 

7

Kona Bay Marine Resources Inc.

USA

1 ปี

9 ม.ค. 66

8 ม.ค. 67

 

8

Shrimp Improvement Systems Hawaii, LLC

Hawaii, USA

1 ปี

9 ม.ค. 66

8 ม.ค. 67

 

สถานประกอบการต่างประเทศที่หมดอายุการรับรอง

ชื่อฟาร์ม/บริษัท

ประเทศ

การรับรอง

วันเริ่มใช้

วันหมดอายุ

หมายเหตุ

1

University of Guam

USA

1 ปี

13 พ.ย. 57

12 พ.ย. 58

หมดอายุ

2

Primo broodstock

USA

1 ปี

10 ต.ค. 56

9 ต.ค. 57

หมดอายุ

3

Pescanova

Ecuador

1 ปี

18 มิ.ย. 58

17 มิ.ย. 59

หมดอายุ

4

Saipan Shrimp&Broodstock Co.,Ltd

USA

1 ปี

18 มิ.ย. 57

17 มิ.ย. 58

หมดอายุ

5

Farallon aquaculture S.A.

Mexico

1 ปี

9 ธ.ค. 59

8 ธ.ค. 60

หมดอายุ

6

Farallon aquaculture S.A.

Panama

1 ปี

9 ธ.ค. 59

8 ธ.ค. 60

หมดอายุ

7

Moana Technologies, LLC

USA

2 ปี

6 ธ.ค. 59

5 ธ.ค. 61

หมดอายุ

8

The Oceanic Institute

USA

2 ปี

10 เม.ย. 60

9 เม.ย. 62

หมดอายุ

9

Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd.

Florida, USA

2 ปี

6 ธ.ค. 59

5 ธ.ค. 61

หมดอายุ

10

Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd.

Singapore

2 ปี

10 ส.ค. 60

9 ส.ค. 62

หมดอายุ