ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สถานที่ตั้ง: กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
                   อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 
                   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
                   กรุงเทพฯ 10900

          โทร: 02-5611562

      อีเมลล์: fishlanding60@gmail.com