ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง


ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง 


สถานที่ตั้ง: กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
                   อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 
                   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
                   กรุงเทพฯ 10900

          โทร: 02-5611562

      อีเมลล์: fishlanding60@gmail.com