•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผ่นประชาสัมพันธ์ MMPA   90   ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม   43  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)...  40  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธา...  40  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตราด   37  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจระนอง ด่านตรวจประมงชุมพร และศูนย์ควบคุ...  35  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก สงขลา   34  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ...  32  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง   8