">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • บทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

  • [2023-01-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน [2023-01-16] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [2023-01-16] การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ [2023-01-09] การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565 [2023-01-09] กิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ ฯ [2023-01-09] จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม [2023-01-09] จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน [2023-01-09] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [2023-01-09] การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนธันวาคม [2022-12-22] ต้อนรับคณะโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

    บทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันศึกษาการบูรณาการบทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาบทบาทหญิงชายในการร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มประมงฯ อีกทั้งศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้กลุ่มประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและทำให้อาชีพประมงยั่งยืนlaugh