Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 [2021-09-17 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2564 [2021-09-17 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปทำผ้าบังสุกุลจีวร [2021-09-16 ] เรือสำรวจประมง 2 ออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลช่วงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงที่ 2 [2021-08-24 ] บางพึ่งพาทัวร์ [2021-08-16 ] คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการ [2021-08-16 ] นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯคนใหม่ [2021-07-20 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงในจังหวัดชลบุรี [2021-07-01 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนในเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ช่วงที่ 1 ประจำปี 2564 [2021-06-25 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานธนาคารปูม้า [2021-06-24 ]

Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |  อ่าน: 120 ครั้ง


Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง