คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |  อ่าน: 738 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย

Q: การขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศมีขั้นตอนอย่างไร?

A: ก่อนอื่นผู้ประสงค์เดินทางจะต้องทราบและแจ้งข้อมูลการเดินทางที่แน่ชัดก่อนจึงจะขอความเห็นชอบการเดินทางไปยังกรม เพื่อแจ้งกองประมงต่างประเทศและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเดินทางต่อไป ทั้งนี้หากเป็นการเดินทางเพื่อฝึกอบรม สัมมนาจะมีเอกสารที่่ต้องเตรียมจัดส่งก่อนจึงจะดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนโดยย่อได้จาก คลิกที่นี่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร 0-2562-0530 /เบอร์ภายใน 1104

Q:การเบิกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ

A: ผู้ได้รับการอนุมัติเดินทางไปราชการและประสงคฺ์เบิกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0-2579-7940 เบอร์ภายใน 1107 

Q: สถานที่จัดทำหนังสือเดินทางราชการ

A:  

กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)

ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

แผนที่ 

ต่างจังหวัด

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในภูมิภาค

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.

คลิกที่นี่