[2020-09-01] รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3.. [2020-09-01] รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3.. [2020-06-12] รายงานการประชุมครั้งที่ 1.. [2020-02-04] วันที่ 4 ก.พ. 63 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข.. [2020-02-04] วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภั.. [2020-01-23] วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา).. [2020-01-23] วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจ.. [2019-12-04] ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา).. [2019-12-04] ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา).. [2018-12-17] Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง..

รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU Fishing


รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3