ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ได้ดำเนิการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๐ ราย ซึ่งในการจัดอบรมได้มีการแจกลูกพันธ์ปลสตะเพียนขาวรายละ ๓,๐๐๐ ตัว

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี ได้สนับส.. [2021-10-12 ] รายงานการเงินประจำเดือน ก.ย. 64 (ต่อ).. [2021-10-12 ] รายงานการเงินประจำเดือน ก.ย. 64.. [2021-10-12 ] รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ต่อ).. [2020-08-13 ] รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓.. [2020-08-13 ] เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประ.. [2020-08-13 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ได้ดำเนิก.. [2020-08-13 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( คน.. [2020-08-03 ] เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2020-08-03 ] รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑.. [2018-12-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ได้ดำเนิการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๐ ราย ซึ่งในการจัดอบรมได้มีการแจกลูกพันธ์ปลสตะเพียนขาวรายละ ๓,๐๐๐ ตัว 

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |  อ่าน: 312 ครั้ง