เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) สนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามและจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตร จำนวน ๔๑ ราย ภายในกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


[2021-10-12] วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี ได้สนับส.. [2021-10-12] รายงานการเงินประจำเดือน ก.ย. 64 (ต่อ).. [2021-10-12] รายงานการเงินประจำเดือน ก.ย. 64.. [2020-08-13] รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ต่อ).. [2020-08-13] รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓.. [2020-08-13] เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประ.. [2020-08-13] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ได้ดำเนิก.. [2020-08-03] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( คน.. [2020-08-03] เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2020-03-20] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.. อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) สนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามและจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตร จำนวน ๔๑ ราย ภายในกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค