เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 320 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่