เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่