เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-07-05 ] เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 182 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่