ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์

ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 127 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมง
พร้อมด้วยชุดตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ น่านน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเรือประมง  ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่มีผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดหรือต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงร่วมตรวจด้วย