ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายวิทยา ขุนสัน  ประมงอำภอเกาะลันตา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะหมา ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  โดยจัดวางเรือรบที่ปลดประจำการจากกองทัพเรือ จำนวน 3 ลำ
2.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมประมง บริเวณบ้านคลองโตบ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่