ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ)

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-07-05 ] เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 244 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่  โดยมีนายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์/ข้อกำหนดร่วมกัน กรอบด้าน เกษตรอุตสาหกรรม ประมง ประเด็นการแก้ไขปัญหา 1.จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
แนวทาง 
1.สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทอาหารที่มีวัตถุดิบในชุมชน (แพะ  อาหารทะเล)
3.เน้นกิจกรรมด้านเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
4.สนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืช ผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพการกินอยู่