ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการพัฒนาคลองจากเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแล่งท่องเทียวตามนโยบายจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง บริเวณคลองจาก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่