ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-07-05 ] เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการพัฒนาคลองจากเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแล่งท่องเทียวตามนโยบายจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง บริเวณคลองจาก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่