มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2564

มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 82 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลังโสด จำนวน 11 ราย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านอ่าวทองหลาง จำนวน 10 ราย เป็นพันธุ์ปลากะพงแดง จำนวน 1680 ตัว
2.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง พื้นที่ ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย