ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-07-05 ] เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 261 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยาและคณะอาจารย์ ประเด็นการจัดทำโครงการกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในบ่อดิน พร้อมสอบถามความต้องการ และดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง