ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยาและคณะอาจารย์ ประเด็นการจัดทำโครงการกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในบ่อดิน พร้อมสอบถามความต้องการ และดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง