ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 352 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยาและคณะอาจารย์ ประเด็นการจัดทำโครงการกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในบ่อดิน พร้อมสอบถามความต้องการ และดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง