ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-07-05 ] เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 177 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงหาช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ ผอ. ศพช.กระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ รายงานภาพรวมการทำประมงในจังหวัดกระบี่ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสร้างอาชีพ การดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่