ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 173 ครั้ง

 

ประมงจังหวัดกระบี่นำทีมสหวิชาชีพลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณแพสุชาวดี นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการแพกุ้งสุชาวดี ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและแจกป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยในวันนี้ได้มีการแจกเอกสาร และป้ายโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

“ กุ้งปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด “ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการ ประมงจังหวัดเน้นย้ำและขอความร่วมมือ แรงงานประมง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง

ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่า จริง ๆ แล้วตัวสัตว์น้ำไม่ใช่เป็นตัวที่นำพาเชื้อโรค แต่สัตว์น้ำหากทำโดยถูกสุขลักษณะแล้วปลอดภัย ก็ปลอดภัย แล้วยิ่งถ้ามาปรุงสุกรับประทานได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มมาบริโภคสัตว์น้ำ มากขึ้น จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ (แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19