ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 มกราคม  2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง  กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ 2 เที่ยว? มีลูกเรือ จำนวน 51 คน เป็นคนไทย 34 คน เมียนมา 17 คน? กัมพูชา? 0 คน ไม่ระบุสัญชาติ 0 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่มีผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดหรือต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019