ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง  มีราคาตกต่ำ

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง  มีราคาตกต่ำ 

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธุ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง  มีราคาตกต่ำ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประมงจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตวน้ำทะเล และกุ้งเลี้ยงมีราคาตกต่ำ รวมทั้งไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019