ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 5263 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่