ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 298 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นางสาว พิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน โดยนางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมกับคณะผู้ประเมินตามคำสั่งกรมประมง ที่ 860/1/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ กำหนดการตรวจประเมินฯ ชาวประมง 13 ราย ในพื้นที่ ท่าเรือบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานการตรวจประเมินฯ จำนวน 11 ราย