ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นางสาว พิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน โดยนางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมกับคณะผู้ประเมินตามคำสั่งกรมประมง ที่ 860/1/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ กำหนดการตรวจประเมินฯ ชาวประมง 13 ราย ในพื้นที่ ท่าเรือบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานการตรวจประเมินฯ จำนวน 11 ราย