ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 292 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสาวอำพรรัตน์  แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พวกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564 เพื่อสำรวจความต้องการ โดยมีการสาธิตการติดตั้งกระชังบกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย 
2. ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่