ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 88 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสาวอำพรรัตน์  แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พวกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564 เพื่อสำรวจความต้องการ โดยมีการสาธิตการติดตั้งกระชังบกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย 
2. ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่