งานวันดินโลก

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

งานวันดินโลก  

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงานวันดินโลก จังหวัดกระบี่ ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 107 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.มล.กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ Keep soil alive protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน