ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 148 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ .ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม