กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่1

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่1  

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงกระบี่ ร่วมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ และนายวิทยา  ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตา ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนพระแอะ ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดที่กระบี่เคลื่อนที่ มี นายอนุชา  ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  และ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคลินิกประมง มีการบริการให้ความรู้ด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแจกเอกสาร และมีการจัดนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกร่วมกับเกษตรกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป