ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดกระบี่

ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ] ตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำ.. [2021-02-19 ] ตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ.. [2021-02-19 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน.. [2021-02-19 ] ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่.. [2021-02-19 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข.. [2021-02-19 ] ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดกระบี่  

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิทธวัธ ไชยบุญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดกระบี่ และป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปากอ่าวทะเลกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมด้วย