เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 418 ครั้ง

 

กรมประมงได้ดำเนินการมาตราการต่างในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นตัว วันที่ 23 กันยายน 2563 เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ชื่อเรือนำทวี1 ทำการประมงบริเวณเกาะห้า  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้สัตว์น้ำจำนวนมาก (ปลาทูน่า) ขนาดตัวละ  5-20 กิโลกรัม นับ 1,000 กิโลกรัม