เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. [2020-10-15 ] พบสัตว์น้ำทะเลหายาก.. [2020-09-24 ] เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่.. [2020-09-24 ] คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2563 .. [2020-09-11 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ .. [2020-08-03 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ.. [2020-08-03 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่.. [2020-08-03 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-07-22 ] รองอธิบดีกรมประมงนำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมติดตาม การเพิ่มขึ้นของปลาทู ห.. [2020-06-30 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2020-06-26 ]
อ่านทั้งหมด 

เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

กรมประมงได้ดำเนินการมาตราการต่างในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นตัว วันที่ 23 กันยายน 2563 เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ชื่อเรือนำทวี1 ทำการประมงบริเวณเกาะห้า  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้สัตว์น้ำจำนวนมาก (ปลาทูน่า) ขนาดตัวละ  5-20 กิโลกรัม นับ 1,000 กิโลกรัม