เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่

ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ] มาตรการขั้นตอนเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่.. [2021-01-11 ] การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกระบี่ใสสะอ.. [2021-01-11 ] ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประ.. [2021-01-08 ] ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมาดำเนินงานแจ้งต่.. [2021-01-07 ] ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปร.. [2021-01-07 ] ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2021-01-04 ] ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งท.. [2020-12-30 ] กุ้งปรุงสุก ปรุงร้อน ไม่เสี่ยงโควิด.. [2020-12-29 ] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ป.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

กรมประมงได้ดำเนินการมาตราการต่างในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นตัว วันที่ 23 กันยายน 2563 เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ชื่อเรือนำทวี1 ทำการประมงบริเวณเกาะห้า  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้สัตว์น้ำจำนวนมาก (ปลาทูน่า) ขนาดตัวละ  5-20 กิโลกรัม นับ 1,000 กิโลกรัม