กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จและประชุมประจำเ.. [2020-11-25 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. [2020-10-15 ] พบสัตว์น้ำทะเลหายาก.. [2020-09-24 ] เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่.. [2020-09-24 ] คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2563 .. [2020-09-11 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ .. [2020-08-03 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ.. [2020-08-03 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่.. [2020-08-03 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-07-22 ] รองอธิบดีกรมประมงนำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมติดตาม การเพิ่มขึ้นของปลาทู ห.. [2020-06-30 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่ 

 เผยเเพร่: 2020-06-30  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสมบุญ  ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวันชัย  สมรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายบรรลือศักดิ์  ภักดีนาค ประมงอำเภออ่าวลึก นางจิราภรณ์  คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 นัองการบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน รายการผลิตอาหารแบบลดต้นทุน แก่ผู้เข้ารับบริการคลินิกประมง