กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรั.. [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง .. [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย.. [2021-11-16 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 395 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสมบุญ  ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวันชัย  สมรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายบรรลือศักดิ์  ภักดีนาค ประมงอำเภออ่าวลึก นางจิราภรณ์  คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 นัองการบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน รายการผลิตอาหารแบบลดต้นทุน แก่ผู้เข้ารับบริการคลินิกประมง