ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2563 .. [2020-09-11 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ .. [2020-08-03 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ.. [2020-08-03 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่.. [2020-08-03 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-07-22 ] รองอธิบดีกรมประมงนำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมติดตาม การเพิ่มขึ้นของปลาทู ห.. [2020-06-30 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2020-06-26 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภ.. [2020-06-26 ] Fisheries Shop.. [2020-06-18 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำ.. [2020-06-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่  

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |  อ่าน: 166 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และมอบบัตรประจำตัวผู้ทำการประมงแก่ กำนันสุทธิชัย นาเมือง กำนันตำบลคลองประสงค์ และตัวแทนจากหมู่บ้านอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าของบัตรต่อไป