ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญตกต่ำ ความต้องการในประเทศชะลอตัว  ส่งออกกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมีปัญหา  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลในกระชัง ไม่มีตลาดรองรับ ราคาตกต่ำ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดกระบี่  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่  หน่วยงานภาคเอกชนด้านประมง  ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ตำรวจสันติบาล  ในที่ประชุมมีประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข หาช่องทางตลาดในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่าย  ในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจะสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และกรมประมงต่อไป