การตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานฯ

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานฯ 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 50 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิทธวัธ ไชยบุญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ได้เข้าร่วมในการตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุตย์ ในโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง ณ ทะแลอันดามัน พื้นที่จังหวัดกระบี่