การตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานฯ

ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ] มาตรการขั้นตอนเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่.. [2021-01-11 ] การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกระบี่ใสสะอ.. [2021-01-11 ] ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประ.. [2021-01-08 ] ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมาดำเนินงานแจ้งต่.. [2021-01-07 ] ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปร.. [2021-01-07 ] ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2021-01-04 ] ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งท.. [2020-12-30 ] กุ้งปรุงสุก ปรุงร้อน ไม่เสี่ยงโควิด.. [2020-12-29 ] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ป.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานฯ 

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิทธวัธ ไชยบุญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ได้เข้าร่วมในการตรวจร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุตย์ ในโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง ณ ทะแลอันดามัน พื้นที่จังหวัดกระบี่