โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563

ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ] มาตรการขั้นตอนเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่.. [2021-01-11 ] การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกระบี่ใสสะอ.. [2021-01-11 ] ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประ.. [2021-01-08 ] ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมาดำเนินงานแจ้งต่.. [2021-01-07 ] ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปร.. [2021-01-07 ] ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2021-01-04 ] ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งท.. [2020-12-30 ] กุ้งปรุงสุก ปรุงร้อน ไม่เสี่ยงโควิด.. [2020-12-29 ] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ป.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 195 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่ อ.เกาะลันตา ปฏิบัติงานดังนี้
1.ติดตามและชี้แจงการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยพื้นที่ ม.5 ต.คลองยาง , ม.7 ต.เกาะกลาง 
2.ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล ให้รีบดำเนินการก่อนวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้
3.ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จำนวน 2 ฟาร์ม พื้นที่ ม.9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่