โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่ อ.เกาะลันตา ปฏิบัติงานดังนี้
1.ติดตามและชี้แจงการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยพื้นที่ ม.5 ต.คลองยาง , ม.7 ต.เกาะกลาง 
2.ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล ให้รีบดำเนินการก่อนวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้
3.ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จำนวน 2 ฟาร์ม พื้นที่ ม.9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่