ตรวจสอบการตายสัตว์น้ำ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) .. [2020-01-31 ] ตรวจสอบสถานประกอบการด้านการประมงตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-01-31 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเขาพนม.. [2020-01-31 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยพันธุ์ปูม้า .. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ครั้งที่ 1/2563.. [2020-01-31 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2020-01-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการตายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |  อ่าน: 18 ครั้ง

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง ร่วมกับนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
และ นายสราวุฒิ เต้งชู ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตรวจสอบการตายสัตว์น้ำ
1.หอยแมลงภู่ ม.4 ต.ปกาสัย
2.ปลาเก๋าในกระชัง ม.2 ต.ตลิ่งชัน
ตรวจสอบพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และตัวอย่างน้ำ ส่งศูนย์วิจัยฯเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ เพื่อตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตาย